Plan Zajęć - Uniwersytet Zielonogórski


Strona domowa Plan nauczycieli Plan grup Plan sal Rezerwacje nauczycieli Rezerwacje sal Kalendarze

Osoby układające plan

Osoba E-mail Tel./Pokój Jednostki podlegające planowaniu
mgr Katarzyna Januszek
 
mgr Agata Szymandera
K.Januszek@wpsnz.uz.zgora.pl
plan@wnps.uz.zgora.pl
sekretariat@is.uz.zgora.pl
68 328 47 22 / 224 A-16
 
68 328 31 10
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii - studia stacjonarne
mgr Teresa Renata Dzierzba T.Dzierzba@ipp.uz.zgora.pl 68 328 32 56 / 225 A-16 Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii - studia niestacjonarne
mgr Anna Kloc A.Kloc@wh.uz.zgora.pl 68 328 31 32 / 102 A-16 Wydziału Humanistycznego - studia stacjonarne, kierunek filologia angielska – studia niestacjonare
mgr inż. Leszek Jasiński plan@weit.uz.zgora.pl 68 328 22 69 / 103b A-2 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
mgr Grażyna Marcinowska plan@wbais.uz.zgora.pl 68 328 47 74 / 125 A-8 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Robert Janowski plan@wm.uz.zgora.pl 68 328 25 63 / 311 A-11 Wydział Mechaniczny
mgr Grzegorz Arkit plan@wmie.uz.zgora.pl 603 74 74 85 / 9 A-29 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr Stefan Jerzyniak plan@wfa.uz.zgora.pl 68 328 31 59 / 311 A-29 Wydział Fizyki i Astronomii
mgr Uladzimir Alyavdin plan@wnb.uz.zgora.pl 68 328 22 96 / 120 A-8 Wydział Nauk Biologicznych
lic. Grzegorz Krasucki g.krasucki@wez.uz.zgora.pl 68 328 22 36 / 149 A-0 Wydział Ekonomii i Zarządzania (studia stacjonarne)
mgr Tomasz Nowak T.Nowak@wez.uz.zgora.pl 68 328 26 08 / 149 A-0 Wydział Ekonomii i Zarządzania (studia niestacjonarne)
inż. Jarosław Łukawski J.Lukawski@wpa.uz.zgora.pl 68 328 23 33 / 13 A-0 Wydział Prawa i Administracji
dr Paweł Kowalski p.kowalski@wlnz.uz.zgora.pl 68 328 78 35 / 2 A-38 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Katedra Nauk o Kulturze Fizycznej