Plan zajęć

prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski

Wydział Humanistyczny

Instytut Filozofii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
14:31 15:59 Moduł FB5: Spór ewolucjonizm-kreacjonizm Ć31FILOZ-SP 216 A-20 D//
16:00 17:30 Konwersatorium tematyczne - Filozofia nauki K21HST-16; 21JST-16; 21LST-16 216 A-20 D//Przedmiot fakultatywny: jeden do wyboru spośród konwersatoriów tematycznych
17:35 19:05 Seminarium doktoranckie S21HST-16 113 A-20 D//
Środa
15:00 16:30 Ontologia W21CiDF-SP16 216 A-20 D//
Czwartek
16:00 17:30 Filozofia nauki Ć11FILOZ-SD17 216 A-20 D//
17:40 19:10 Seminarium monograficzne: Filozofia teoretyczna S21FILOZ-SD16 216 A-20 D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.