Plan zajęć

dr Justyna Kroczak

Wydział Humanistyczny

Instytut Filozofii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
14:25 15:55 Kultura i duchowość Bizancjum Ć31K-SP 221 A-20 D//
16:00 17:30 Moduł F A3: Filozoficzne i religijne modele życia/Moduł FA3: Filozoficzne i religijne modele życia Ć21CiDF-SP16; 21K-SP16 103 A-20 D//
Czwartek
16:00 17:30 Język starożytny I: greka I Ć11CiDF-SP17; 11FILOZ-SP17; 11K-SP17 220 A-20 D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.