Plan zajęć

dr Joanna Zegzuła - Nowak

Wydział Humanistyczny

Instytut Filozofii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:30 13:00 Etyka Ć31CiDF-SP; 31FILOZ-SP 216 A-20 D//
13:15 14:45 Etyka K31CiDF-SP; 31FILOZ-SP 216 A-20 D//
Wtorek
13:15 14:45 Etyka sportu W11WF-SD 110 A-38 DP//
16:00 17:30 Problemy filozofii Ć11FILOZ-SP17 101 A-20 D//
Środa
14:15 15:45 Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki W11PSP-SP 36 A-16 DN//
16:00 17:30 Epistemologiczne podstawy etyki S21FILOZ-SD16; 21H-SD16 220 A-20 D//spec. Etyka w życiu publicznym

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.