Plan Zajęć - Uniwersytet Zielonogórski


Strona domowa Plan nauczycieli Plan grup Plan sal Rezerwacje nauczycieli Rezerwacje sal Kalendarze

Plan zajęć

dr Tomasz Turowski

Wydział Humanistyczny
Instytut Filozofii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi

Wtorek

11:30 13:00 REZERWACJA C  116 A-20 D//

Środa

13:05 14:10 Bioetyka W21B-BM-SD 219 A-8 07-06-2017; //
13:15 14:40 Wybrane zagadnienia z filozofii W11PS-SP 101 A-22 DP//
15:30 17:00 Etyka zawodów medycznych W31 FT-SP 010 A-2 D//
17:40 19:10 Bioetyka Ć11FILOZ-SD16; 11H-SD16 121 A-20 D//spec. Etyka w życiu publicznym
19:15 20:45 Filozoficzna analiza tekstów kultury Ć21FILOZ-SP 121 A-20 D//spec. Filozofia praktyczna

Niedziela

08:00 10:15 Etyka zawodowa W31PS-NP 101 A-22 11-06-2017; //
09:45 12:00 Współczesne koncepcje filozofii i etyki W11PS-ND 101 A-22 28-05-2017; //
10:30 12:45 Etyka zawodowa Ć31PS-NP 208 A-22 11-06-2017; //
18:15 20:15 Wybrane zagadnienia z filozofii W11PS-NP 108 A-22 11-06-2017; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.