Plan zajęć

dr Tomasz Turowski

Wydział Humanistyczny

Instytut Filozofii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
17:30 19:00 Standardy bioetyczne w praktyce lekarskiej - przedmiot fakultatywny Ć2LEK-JMN; 2LEK-JMS 111 A-2 D//
Wtorek
13:30 15:00 Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki W11PIEL-SP; 12PIEL-SP 8 A-22 21-11-2017; 05-12-2017; //
14:01 16:00 Bioetyka W31BT-SP 117 A-8 28-11-2017; 12-12-2017; //
17:40 19:10 Współczesne kierunki filozofii Ć31K-SP 122 A-20 D//
19:15 20:45 Filozofia kultury Ć21K-SP16 122 A-20 D//
Środa
11:30 13:00 Deontologia mediów Ć31DiKS-SP 10 A-16 D//
16:00 17:30 Metody humanistyki W11FILOZ-SD17 120 A-20 D//
Czwartek
17:40 19:10 Problemy filozofii W11FILOZ-SP17 220 A-20 D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.