Plan Zajęć - Uniwersytet Zielonogórski


Strona domowa Plan nauczycieli Plan grup Plan sal Rezerwacje nauczycieli Rezerwacje sal Kalendarze

Plan grup - lista grup kierunku Pedagogika

1 PED-AK-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 PED-AK-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
1 PED-EWiP-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 PED-EWiP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
1 PED-NM-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
1 PED-POWiP-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 PED-POWiP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
1 PED-PSiS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 PED-RzPS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 PED-RzPS-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
1 POW (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza niestacjonarne-zaoczne podyplomowe)
2 PED-AK-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-AK-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 PED-EMiI-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-EWiP-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-EWiP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 PED-POWiP-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-POWiP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 PED-PSiS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-RzPS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-RzPS-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 PED-AK-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 PED-EMiI-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 PED-EWiP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 PED-POWiP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 PED-RzPS-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
I EWIP NDS (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
I EWiP NPS (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
I POWiP NDS (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
I POWiP NPS (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
I PSiS NDS (Pedagogika/Pomoc społeczna i socjoterapia niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
I RzPS NDS (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
I RzPS NPS (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
II EWiP NDS (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
II EWiP NPS (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
II POWiP NDS (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
II PSiS NDS (Pedagogika/Pomoc społeczna i socjoterapia niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
II RzPS NDS (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
II RzPS NPS (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
III EWiP NPS (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
III POWiP NPS (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
III RzPS NPS (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)