Plan Zajęć - Uniwersytet Zielonogórski


Strona domowa Plan nauczycieli Plan grup Plan sal Rezerwacje nauczycieli Rezerwacje sal Kalendarze

Plan grup - lista grup kierunku Pedagogika

1 PED-AK-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
1 PED-AKT-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 PED-DOKT (Pedagogika stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
1 PED-EE-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 PED-EE-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
1 PED-LOG-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
1 PED-POWiP-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 PED-POWiP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
1 PED-PSiS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 PED-RzTS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-EEiEM-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-EEiTP-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11PED-EEiWDRZ-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-EEiWNJO-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11PED-POWiP-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-PSiS-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
11PED-RzPM-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11PED-RzPSM-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11PED-RzPSM-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
11PED-RzTS-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-AK-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 PED-AKT-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-DOKT (Pedagogika stacjonarne-dzienne trzeciego stopnia z tyt. doktora)
2 PED-EEiWDwRZ-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-EE-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 PED-EMiI-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-LOG-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 PED-POWiP-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-POWiP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 PED-PSiS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-RzPS-SD (Pedagogika stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-RzPS-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-EEiEM-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-EEiWDwRZ-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-EE-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
21PED-POWiP-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-PSiS-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-RzPS-ND (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
21PED-RzPS-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 PED-AK-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 PED-EWiP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 PED-NM-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 PED-POWiP-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 PED-RzPS-SP (Pedagogika stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-EWiP-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-POWiP-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
31PED-RzPS-NP (Pedagogika niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
Pedagogika SPS E (Pedagogika stacjonarne-dzienne Program Erasmus)