Plan Zajęć - Uniwersytet Zielonogórski


Strona domowa Plan nauczycieli Plan grup Plan sal Rezerwacje nauczycieli Rezerwacje sal Kalendarze

Plan grup - lista grup kierunku Pedagogika

I AK II st. (Pedagogika/Animacja kultury stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
I AK (Pedagogika/Animacja kultury stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
I EMiI II st. (Pedagogika/Edukacja medialna i informatyczna stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
I EWiP II st. (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
I EWiP (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
I POWiP II st. (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
I POWiP (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
I PSiS II st. (Pedagogika/Pomoc społeczna i socjoterapia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
I RzPS II st. (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
I RzPS (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
II AK II st. (Pedagogika/Animacja kultury stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
II AK (Pedagogika/Animacja kultury stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
II EMiI II st. (Pedagogika/Edukacja medialna i informatyczna stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
II EMiI (Pedagogika/Edukacja medialna i informatyczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
II EWiP II st. (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
II EWiP (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
II POWiP II st. (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
II POWiP (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
II PSiS II st. (Pedagogika/Pomoc społeczna i socjoterapia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
II RzPS II st. 1 GR (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
II RzPS II st. 2 GR (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
II RzPS (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
III AK (Pedagogika/Animacja kultury stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
III EMiI (Pedagogika/Edukacja medialna i informatyczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
III EWiP (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
III POWiP (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
III RzPS (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
NDS EWiP I (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
NDS EWiP II (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
NDS POWiP I (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
NDS POWiP II (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
NDS PSiS I (Pedagogika/Pomoc społeczna i socjoterapia niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
NDS PSiS II (Pedagogika/Pomoc społeczna i socjoterapia niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
NDS RzPS I (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
NDS RzPS II (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
NPS EWiP I (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
NPS EWiP II (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
NPS EWiP III (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
NPS POWiP II (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
NPS POWiP III (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
NPS RzPS I (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
NPS RzPS II (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
NPS RzPS III (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)