Plan Zajęć - Uniwersytet Zielonogórski


Strona domowa Plan nauczycieli Plan grup Plan sal Rezerwacje nauczycieli Rezerwacje sal Kalendarze

Plan grup - lista grup kierunku Pedagogika

1 PED-AK SD (Pedagogika/Animacja kultury stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 PED-AK SP (Pedagogika/Animacja kultury stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
1 PED-EWiP SD (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 PED-EWiP SP (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
1 PED-NM SP (Pedagogika/Nowe Media w Komunikacji Społecznej z Językiem Angielskim stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
1 PED-POWiP SD (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 PED-POWiP SP (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
1 PED-PSiS SD (Pedagogika/Pomoc społeczna i socjoterapia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 PED-RzPS SD (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
1 PED-RzPS SP (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 PED-AK SD (Pedagogika/Animacja kultury stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-AK SP (Pedagogika/Animacja kultury stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 PED-EMiI SD (Pedagogika/Edukacja medialna i informatyczna stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-EWiP SD (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-EWiP SP (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 PED-POWiP SD (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-POWiP SP (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
2 PED-PSiS SD (Pedagogika/Pomoc społeczna i socjoterapia stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-RzPS SD (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym stacjonarne-dzienne drugiego stopnia z tyt. magistra)
2 PED-RzPS SP (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 PED-AK SP (Pedagogika/Animacja kultury stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 PED-EMiI SP (Pedagogika/Edukacja medialna i informatyczna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 PED-EWiP SP (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 PED-POWiP SP (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
3 PED-RzPS SP (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym stacjonarne-dzienne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
I EWiP NDS (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
I EWiP NPS (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
I POWiP NDS (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
I POWiP NPS (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
II EWiP NDS (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
II EWiP NPS (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
II POWiP NDS (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
III EWiP NPS (Pedagogika/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
III POWiP NPS (Pedagogika/Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
PSiS I NDS (Pedagogika/Pomoc społeczna i socjoterapia niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
PSiS II NDS (Pedagogika/Pomoc społeczna i socjoterapia niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
RzPS I NDS (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
RzPS I NPS (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
RzPS II NDS (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym niestacjonarne-zaoczne drugiego stopnia z tyt. magistra)
RzPS II NPS (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)
RzPS III NPS (Pedagogika/Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym niestacjonarne-zaoczne pierwszego stopnia z tyt. licencjata)