Plan Zajęć - Uniwersytet Zielonogórski

Przed rozpoczęciem korzystania z planu proszę przeczytać wskazówki dotyczące korzystania z planu zajęć.

Spotkania organizacyjne dla studentów biorących udział w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego:


Studia stacjonarne
Wydział Artystyczny Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Studia niestacjonarne
Wydział Inżynieri Lądowej i Środowiska Wydział Inżynieri Lądowej i Środowiska (grupa 19IS_US_ND)

Plan nauczycieli Plan sal Plan grup
Rezerwacje nauczycieli Rezerwacje sal  
Kalendarze Plan sytuacyjny uczelni Osoby układające plan zajęć

Ze strony Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=uz.plan&hl=pl można pobrać aplikację "Plan UZ" autorstwa Bartosza Tomczyka, studenta Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ.
Aplikacja działa na platformie Android i udostępnia na urządzeniu przenośnym dane planu zajęć UZ.
W celu szybkiego dostępu do aplikacji możesz skorzystać z podanego poniżej QR kodu.