Plan zajęć

6a A-2

sala seminaryjna; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Wtorek
17:00 18:30 Metody statystyczne w technice W11AiREI-ST prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński D//
18:35 20:05 Modelowanie i symulacja systemów i procesów W11AiREI-ST prof. dr hab. Roman Gielerak D//
Nieregularne
    REZERWACJA I    D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.