Plan zajęć

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
09:15 10:45 Diagnostyka procesów przemysłowych W32AiR-SP 128 A-2 D//
11:15 12:45 Seminarium dyplomowe II P43INF-SSI-SP/A 308 A-2 D//
13:15 14:45 Seminarium dyplomowe I P12INF-ISI-SD 308 A-2 D//
16:00 16:45 Seminarium doktoranckie I S11AiREI-ST 308 A-2 D//
Środa
09:15 10:45 Seminarium dyplomowe II P41AiR-AP-SP 308 A-2 D//
Czwartek
09:15 10:00 Konsultacje I  427 A-2 D//
Sobota
09:15 10:45 Seminarium dyplomowe II P21INF-ISI-ND 308 A-2 NST-WIEA - Z //
11:00 12:30 Seminarium dyplomowe II P41INF-SSI-NP/A 308 A-2 NST-WIEA - Z //
12:35 13:20 Konsultacje I  427 A-2 NST-WIEA - Z //
Nieregularne
    Seminarium dyplomowe II P22INF-ZSI-ND   NST-WIEA - Z //
    Seminarium dyplomowe II P41INF-SSI-NP/B   NST-WIEA - Z //
    Seminarium dyplomowe II P42AiR-KSSiD-SP   D//
    Seminarium dyplomowe II P43INF-SSI-SP/B   D//
    Seminarium specjalistyczne P42AiR-KSSiD-SP   D//
    Seminarium specjalistyczne P44INF-SSI-SP/A   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.