Plan zajęć

dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ

Wydział Humanistyczny

Instytut Filozofii

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Poniedziałek
15:30 17:00 Seminarium magisterskie Ć21MALARSD; 21SWSD   D//
17:30 19:00 Seminarium doktoranckie S21HST-16; 41L-ST 109 A-20 D//
19:15 20:45 Filozofia kultury W21K-SP16 120 A-20 D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.