Plan zajęć

prof. dr hab. Roman Gielerak

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Od Do Przedmiot RZ Grupy Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
18:35 20:05 Modelowanie i symulacja systemów i procesów W11AiREI-ST 6a A-2 D//
Czwartek
12:05 15:00 Konsultacje I  329 A-2 D//
15:15 16:40 Podstawy systemów dyskretnych W11E-B-SP; 12E-B-SP 111 A-2 DN//
15:15 16:50 Podstawy systemów dyskretnych Ć11E-B-SP 111 A-2 DP//
16:55 18:30 Podstawy systemów dyskretnych Ć12E-B-SP 111 A-2 DP//
Piątek
11:15 12:45 Seminarium dyplomowe II P43INF-SSI-SP/B 308 A-2 D//
Sobota
16:15 17:45 Seminarium dyplomowe II P22INF-ZSI-ND 308 A-2 NST-WIEA - Z //
18:00 19:00 Konsulatcje I  329 A-2 NST-WIEA - Z //
19:30 20:50 Metody numeryczne W11INF-ND 119 A-2 NST-WIEA - Z N//
19:30 21:10 Metody numeryczne w technice W11E-ND 108 A-2 NST-WIEA - Z P//
Nieregularne
    Seminarium dyplomowe II P21INF-ISI-ND   NST-WIEA - Z //
    Seminarium dyplomowe II P43INF-SSI-SP/A   D//
    Seminarium specjalistyczne P43INF-SSI-SP/A   D//
    Seminarium specjalistyczne P44INF-SSI-SP/A   D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć; jeżeli w rodzaju zajęć pojawi się symbol [S] oznacza to, że osoba uczestniczy w zajęciach jako słuchacz.