Plan zajęć

11AiREI-ST

Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Informatyka stacjonarne-dzienne doktoranckie
semestr zimowy 2017/2018

PG Od Do Przedmiot RZ Nauczyciel Sale Terminy/Uwagi
Wtorek
  16:00 16:45 Seminarium doktoranckie I S prof. dr hab. inż. Józef Korbicz 308 A-2 D/
  17:00 18:30 Metody statystyczne w technice W prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński 6a A-2 D/
  18:35 20:05 Modelowanie i symulacja systemów i procesów W prof. dr hab. Roman Gielerak 6a A-2 D/

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.